top of page

OPŁATY

 1. Wysokość opłaty za naukę w Szkole Muzycznej Maestro w Biłgoraju jest uzależniona od rodzaju i czasu trwania zajęć.

 2. Czesne za naukę jest nieoprocentowaną ratą opłaty rocznej regulowaną w jednakowych ratach miesięcznych.

 3. Ratę miesięczną należy dokonać do 10 - go dnia miesiąca za miesiąc bieżący z góry lub na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.

 4. Rata miesięczna jest stała i nie zależy od ilości lekcji w danym miesiącu, nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach  z mniej niż czterema zajęciami.

 5. Płatności należy dokonywać w Sekretariacie Szkoły Maestro w godzinach pracy szkoły.

 6. Każdy nowy uczeń przy podpisywaniu umowy opłaca wpisowe (jednorazowo płatne) – nie dotyczy osób kontynuujących naukę.

Szczegółowy CENNIK ZAJĘĆ znajduje się w sekretariacie szkoły.

opłaty.jpg

RABATY

 1. Przy płatności za cały rok  lub za pół roku  z góry ~10%

 2. Rabat ~ 5% - na każdego członka najbliższej rodziny

 3. Rabat ~ 5% - Na drugi i kolejny rodzaj zajęć uczęszczanych przez jednego ucznia

 4. Rabat 50 zł „Dla polecających szkołę” - jednorazowa zniżka w opłacie za naukę, za każdego nowego zapisanego ucznia (np. 3 uczniów = 3 miesiące zniżki)

 5. Bezpłatna lekcja próbna.

bottom of page